Grafik 

Grafiske teknikker: Grafik er en selvstændig kunstart indenfor billedkunsten. Ordet kommer fra det græske grafein, der betyder at tegne eller skrive. De grafiske teknikker opdeles i: højtryk, dybtryk, plantryk og gennemtryk.

LITOGRAFI - 16/25 (ID L10.743)
Alexeev Artem Andreevich
DKK 3.000
LITOGRAFI - 16/25 (L10.744)
Alexeev Artem Andreevich
DKK 3.000
LITOGRAFI - 8/25 (ID L10.745)
Alexeev Artem Andreevich
DKK 3.000
LITOGRAFI - 8/25 (ID L10.746)
Alexeev Artem Andreevich
DKK 3.000
ICECREAM (ID K36.0932)
Anne Vilsbøll
DKK 2.700
NEWS (ID K36.0937)
Anne Vilsbøll
DKK 2.700
CONCLUSIONS I 45/45 (ID L10.802)
Astrid Sylwan
DKK 4.500
CONCLUSIONS II 39/45 (ID L10.805)
Astrid Sylwan
DKK 4.500
CONCLUSIONS III 40/45 (ID L10.803)
Astrid Sylwan
DKK 4.500
CONCLUSIONS IV 40/45 (ID L10.806)
Astrid Sylwan
DKK 4.500
CONCLUSIONS V 39/45 (ID L10.800)
Astrid Sylwan
DKK 4.500
CROSS CURRENTS I (ID L10.670)
Astrid Sylwan
DKK 5.300
CROSS CURRENTS II (ID L10.646)
Astrid Sylwan
DKK 4.400
DAYLIGHT HOURS - I 8/50 (ID L10.814)
Astrid Sylwan
DKK 4.300
DAYLIGHT HOURS - III 8/50 (ID L10.815)
Astrid Sylwan
DKK 4.300
DAYLIGHT HOURS - IX 10/50 (ID L10.809)
Astrid Sylwan
DKK 3.200
DAYLIGHT HOURS - VII 7/50 (ID L10.807)
Astrid Sylwan
DKK 4.300
Litografi  (ID K74.013)
Beinta av Reyni
DKK 2.200
Litografi (ID K74.014)
Beinta av Reyni
DKK 2.200
Litografi (ID K74.015)
Beinta av Reyni
DKK 2.500
Litografi - E.T. 2/20 (ID K74.011)
Beinta av Reyni
DKK 2.300
AT FALDE TIL - I (ID L17.0100)
Carsten Frank
DKK 1.850
AT FALDE TIL - II (ID L17.0101)
Carsten Frank
DKK 1.850
DANMARK (ID L17.1137)
Carsten Frank
DKK 2.000
LAND (ID K17.1136)
Carsten Frank
DKK 1.500
JEG VÆLGER DIG (ID K26.004)
Dennis Seide
DKK 1.300
JEG VÆLGER DIG (ID K26.005)
Dennis Seide
DKK 1.300
JEG VÆLGER DIG (ID K26.006)
Dennis Seide
DKK 1.300
JEG VÆLGER DIG (ID K26.007)
Dennis Seide
DKK 1.300
Litografi (ID L24.049)
Esben Hanefelt Kristensen
DKK 400
Litografi - 16/32 - HANNE G. SALAMON (ID L22.010)
Hanne G. Salamon
DKK 1.000
Litografi - 6/30 - HANNE G. SALAMON (ID L22.011)
Hanne G. Salamon
DKK 900
Litografi - 9/15 - HANNE G. SALAMON (ID L22.013)
Hanne G. Salamon
DKK 1.000
Litografi (ID K69.1291A)
Jacob Brostrup
DKK 1.500
DKK 1.500
Litografi (ID K69.1291D)
Jacob Brostrup
DKK 1.500
SKOVTUR I STRIBER (ID K69.0401)
Jacob Brostrup
DKK 1.400
Årslitografi (ID L10.176)
Jørgen Jakobsen
DKK 2.600
Litografi (ID K31.00703)
Kári Svensson
DKK 1.500
Litografi (ID K31.0687)
Kári Svensson
DKK 2.900
Litografi (ID K31.0697)
Kári Svensson
DKK 1.500
Litografi (ID L34.107)
Niels Sylvest
DKK 2.200
Litografi (ID L34.109)
Niels Sylvest
DKK 2.200
Litografi (ID L34.110)
Niels Sylvest
DKK 2.800
Litografi - FIGUR I RUM (ID 34.141)
Niels Sylvest
DKK 2.200
Årslitografi (ID L34.140)
Niels Sylvest
DKK 1.800
LITHO - P2009.C03 (ID K41.738)
Paul Smulders
DKK 1.500
UNTITLED (ID K41.830)
Paul Smulders
DKK 1.500

Grafik
Hvad er originalgrafik?

Ifølge den mest anvendte internationale definition kræves følgende:

1) Arbejdet med trykpladen/stenen/stokken/filmen etc. er udført af kunstneren.
2) Trykningen foretages af kunstneren eller af en trykker efter kunstnerens anvisninger.
3) Det grafiske tryk godkendes af kunstneren med dennes signatur.
4) Der angives et nummer for det enkelte tryk, samt tallet på hele oplagets størrelse, f. eks. 1/50, 2/50 o.s.v.

Kunstneren bestemmer, hvor stort oplaget skal være - nogle vælger små eksklusive oplag, andre store oplag.

Multitryk er unummererede tryk, der trykkes i antal efter behov. Trykkene er godkendt og signeret af kunstneren og opfylder således betingelserne for at være originalgrafik.

Prøvetryk er de første færdige tryk, for at kontrollere trykkets kvalitet. Ved et antal ens prøvetryk kan disse nummereres, samtidig med at de markeres som prøvetryk og signeres af kunstneren. Iflg. internationale regler må antallet af prøvetryk ikke overstige 10% af det egentlige oplag.
Prøvetryk kan tages til forskellige formål. Eksempelvis som tilstandstryk, der viser forskellige stadier i arbejdet. Disse tilstandstryk er forskellige, men i princippet ligeværdige udgaver af værket.

Grafiske teknikker: Grafik er en selvstændig kunstart indenfor billedkunsten. Ordet kommer fra det græske grafein, der betyder at tegne eller skrive. De grafiske teknikker opdeles i: højtryk, dybtryk, plantryk og gennemtryk.

HØJTRYK:             Træsnit, Xylografi, Linoleumssnit, Zinkografi, Reliefætsningen.
DYBTRYK:             Kobberstik, Stregætsning, Fladbidning, Koldnålsradering, Mezzotinte, Akvatinte,
                           Blødgrundsætsning, Carborundum-dybtrykket, Heliogravure, Polymerplade-dybtryk.
PLANTRYK:            Litografi, Offset, Monotypi.
GENNEMTRYK:        Serigrafi.

Se også: Træsnit, Xylografi, Linoleumssnit, Zinkografi, Kobberstik, Stregætsning, Fladbidning, Mezzotinte, Akvatinte, Blødgrundsætsning, Carborundum-dybtrykket, Heliogravure, Polymerplade-dybtryk, Litografi, Offset, Monotypi, Serigrafi

reference: www.Kunstonline.dk