JEG VÆLGER DIG (ID K26.007)

Skift mellem værker

Beskrivelse

Dennis Seides grundpræmis er ifølge ham selv hans ophav i det man kalde en sampler-kultur. Han er ud af en generation, hvor genre ikke er noget man bekender sig til, men noget man fusionerer og transformerer. Derfor er det ikke mærkeligt at ord som street-art, tegneserier, Sydamerika, Indien hvirvler i luften når hans kunst opleves af de kunstelskere, der ligesom han, finder vej til de nye kunstneriske udtryk.

Nu er pointen jo netop ikke at definere hvad det er, men hvorfor det er, og det er her man finder nerven i Seides malerier. I enhver god kunst ulmer en grundlæggende eksistentiel undren, og i Seides tilfælde handler det om tosomheden. Den undren er konstant tilbagevendende og har på mange måder fulgt Seide i hans livsforløb. Spørgsmålet ligger i det paradoks at mennesket ofte søger tosomheden, fællesskabet og synergieffekten livet igennem. - Det sjælelige savn af den 'ultimative sammensmeltning', kan man måske kalde det. Og så alligevel opdager man hvor mange begrænsninger man sætter for sig selv og andre i denne mission. Oftest ender man paradoksalt nok med at modarbejde sit eget ønske om at være tæt på andre, ganske enkelt fordi det ikke er let at være et helt almindeligt emotionelt menneske.

Skulpturerne og installationerne komplementerer på mange måder malerierne ved at de så at sige taler i et andet sprog. Her bruger Seide et legende og humoristisk formsprog, hvor genbrugsmaterialer kombineres på alle tænkelige måder. Samtidig er missionen i slægtskab med maleriernes, da det også her handler om at tilbagelægge en distance - i dette tilfælde mellem værket og beskueren. Tosomhedens dilemma antager ny form, hvor frigørelsen fra forventninger og fysisk afstand er en pointe, der dukker frem af skyggerne.
Se mere om Dennis Seide her.

Grafisk udtryksform:
Litografi

Antal farver:
6

Oplag:
100 nummererede og signerede eksemplarer

Indramning:
Kan indrammes for merpris.

Kunstner: Dennis Seide
Varenummer: K26.007
Højde: 39.00 cm / Bredde: 32.00 cm
Vægt: 5.00 kg
Pris: DKK 1.300
Antal: